Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetçi Sınavı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 35 Genel Katılımcı kontenjanından, 35 Bilgi Teknolojileri Kontenjanından olmak üzere 70 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla 24/12/2022 tarihinde Ankarada İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

NOT: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

NOT 2: Bu sınav paketine aşağıdaki konulardan soru eklenecektir:

 • 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Altıncı Kısım: Üçüncü Bölüm)

NOT 3: Bu sınav paketinde aşağıdaki konulardan soru yer almayacaktır.

 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
 • 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Yedinci Bölüm, Ondokuzuncu Bölüm, Kırküçüncü Bölüm)
 • 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 • Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Kültür
699
 • Genel Yetenek
475
 • İktisat
55
 • Toplam
1,229
 • Çıkmış sorular
56

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
   • Paragraf ve Anlam
8
 • Genel Yetenek
  • Matematik
   • Analitik ve Matematiksel Düşünme
   • Karışık
   • Mantık
   • Problemler
8
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
7
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Anayasa
   • Hukuk Başlangıcı
   • Türk Anayasa Tarihi
   • Türk İdari Teşkilatı
  • Ulusal Güvenlik
7
 • Genel Kültür
  • Türkiye Coğrafyası
   • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
  • Türkiye'nin Sosyoekonomik Yapısı
10
 • İktisat
  • Genel Muhasebe
10