2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü GYS (Yarım Paket)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

14/09/2020 - 03/10/2020

DİKKAT!
Bu pakatte sadece 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Anayasa ile Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihinden sorular yer almaktadır. Yani GYS'nin ortak konularından sorular yer almakatdır. Diğer konulardan sorular yer almamaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan Şube Müdürü, Emlak Müdürü/Milli Emlak Müdürü ve Emlak Müdür Yardımcısı/Milli Emlak Müdür Yardımcısı kadroları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre görevde yükselme sınavı yapılacağı 23/12/2019 - 13/01/2020 tarihlerinde duyurulmuştur.

Görevde Yükselme Sınavına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel başvurabilecektir.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak şartlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7'inci ve 8'inci maddelerinde sıralanmıştır.

Ankara Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında söz konusu görevde yükselme sınavının, 03.10.2020 tarihinde Ankara'da yapılması kararlaştırılmıştır.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Kanunlar
725
 • Toplam
969
 • Çıkmış sorular
34

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım Üçüncü Bölüm (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
12
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
6
 • Kanunlar
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
   • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
4
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
4
 • Kanunlar
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
6