2021 MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) için hazırlanan bu paket, 05 Şubat 2021 tarihinde ilan edilen konu dağılımları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

2021 yılı MEB-EKYS 14 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.

Paket içeriğinde yer alan konular, sınav konularının ilan edilmesi sonrası güncellenmiştir.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?
Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
233
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Eğitim
213
 • Genel Kültür
262
 • Genel Yetenek
435
 • Kanunlar
782
 • Toplam
2,169
 • Çıkmış sorular
125

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Genel Yetenek
  • Türkçe
   • Dilbilgisi ve Yazım Kuralları
   • Paragraf ve Anlam
5
 • Genel Yetenek
  • Matematik
   • Karışık
1
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Anayasa
   • Türk Anayasa Tarihi
  • Türk Kültür ve Medeniyeti
  • Türkiye Coğrafyası
   • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
   • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
   • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
8
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
8
 • Eğitim
  • Değerler Eğitimi
8
 • Eğitim
  • Eğitimde Etik
5
 • Genel Kültür
  • Etik Davranış İlkeleri
3
 • Eğitim
  • Eğitim ve Öğretim Uygulamaları
  • Eğitim Yöneticilerinin Yeterlilik Alanları
  • Eğitim Yönetimi ve Denetimi
  • Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Okul Güvenliği, Sağlığı ve Kriz Yönetimi
24
 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım Onuncu Bölüm (Milli Eğitim Bakanlığı)
  • 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu
  • 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
7
 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
  • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
   • Amaç, Kapsam ve Tanımlar
   • Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler
   • Faaliyetler, Yasaklar ve Yönetime Katılma
   • Kuruluş Esasları ve Organlar
   • Sendika ve Konfederasyonların Gelirleri, Giderleri ve Denetimi
   • Toplu Sözleşme
   • Üyelik ve Güvenceler
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • 5442 İl İdaresi Kanunu
7
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - IX Geçici Hükümler
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
   • KISIM - VIII Çeşitli Hükümler
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
2
 • Genel Yetenek
  • Matematik
   • Analitik ve Matematiksel Düşünme
   • Mantık
   • Problemler
2