2020 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği Sınavı- Ortak Konular (Yarım Paket)

Emniyet Genel Müdürlüğü

27/10/2020 - 28/11/2020 10:00

Emniyet Genel Müdürlüğü 10 Ekim 2020 tarihinde görevde yükselme ve unvan değişikliği duyurusunu yayımlamıştır. Duyuruda yer alan konular için tıklayın

Duyuruda, Programcı, İstatistikçi, Mühendis (Elektrik, Elektronik, Elektrik- Elektronik, Bilgisayar, İnşaat ve Makine), Tekniker (Elektrik, Elektronik, İklimlendirme ve Soğutma ve Aşçı), Teknisyen (Elektrik, Elektrik Elektronik, İnşaat, Makine, Metal İşleri, Ağaç İşleri, Sıhhi Tesisat ve Aşçı) unvanları için unvan değişikliği sınavı yapılacağı belirtilmiştir.

Satışa sunulan bu pakette, duyuruda yer verilen sadece mevzuatala ilgili ortak konular yer almaktadır. Mesleğe dair teorik konular yer almamaktadır. Örneğin Bilgisayar Mühendisliğinde Bilgisayar Ağları konusu gibi teorik ders konuları bu pakette yer almamaktadır.

Sınav 28 Kasım 2020 tarihinde yapılacaktır.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
 • Genel Kültür
25
 • Kanunlar
722
 • Türkçe
127
 • Yönetmelik
150
 • Toplam
1,268
 • Çıkmış sorular
59

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Türkçe
  • Yazım Kuralları
4
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
  • Milli Mücadele Dönemi
  • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
4
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM-I Genel Hükümler
   • KISIM-II Sınıflandırma
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
   • KISIM-IV Hizmet Şartları ve Şekilleri
   • KISIM-V Mali Hükümler
   • KISIM-VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM-VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
3
 • Yönetmelik
  • Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
3
 • Yönetmelik
  • Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
3
 • Kanunlar
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
3
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3
 • Kanunlar
  • 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
3
 • Kanunlar
  • 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun
4
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Anayasa
 • Kanunlar
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
   • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
4