Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonucuna göre toplam 750 (yedi yüz elli) eğitim müfettiş yardımcısı alımı yapılacaktır. Bu sınav paketi, ilgili kurum sınavına hazırlık yapmak isteyenler için tasarlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

NOT-1: Satın alacağınız paketler, Memurlar.Net sınav hazırlık platformu tarafından hazırlanmakta ve ilgili kurum sınavlarına hazırlık yapmak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

NOT-2: Bu sınav paketine "652 Sayılı KHK ve 439 Sayılı Kanun" konu başlıklarından soru eklenecektir. Bu pakette Bakanlığın alt mevzuatına dair yönetmelikler (2. Başlık 7. Konu) konu başlığından ise soru yer almayacaktır.

GYS Nedir? ve Yardım bölümlerindeki açıklamaları okumanız uygun olacaktır.

Memurlar.net sınav paketleriyle ilgili olarak şu başlıkları okuyabilirsiniz.
Online sınav paketi nedir?

Kullanım önerileri

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
314
 • Eğitim
183
 • Genel Kültür
666
 • Kanunlar
1,193
 • Toplam
2,356
 • Çıkmış sorular
105

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Anayasa
  • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
  • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
  • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
  • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Türk İdari Teşkilatı
 • Kanunlar
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
  • 5442 İl İdaresi Kanunu
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 1 (Kapsam)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - II Sınıflandırma
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 2 (Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 3 (Yer Değiştirmeler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM - V Mali Hükümler
   • KISIM - VI Sosyal Haklar ve Yardımlar
   • KISIM - VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
25
 • Kanunlar
  • 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   • 6. Kısım 11. Bölüm (Milli Eğitim Bakanlığı)
  • 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu
  • 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
  • 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
23
 • Kanunlar
  • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
   • 1. Bölüm Genel Hükümler
   • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
   • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
   • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
25
 • Eğitim
  • Eğitim ve Öğretim Uygulamaları
  • Eğitim Yöneticilerinin Yeterlilik Alanları
  • Eğitim Yönetimi ve Denetimi
  • Eğitimde Etik
  • Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Okul Güvenliği, Sağlığı ve Kriz Yönetimi
 • Genel Kültür
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
   • Cumhuriyet Dönemi
   • İlke ve İnkılaplar
   • Milli Mücadele Dönemi
   • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
  • Türk Kültür ve Medeniyeti
  • Türkiye Coğrafyası
   • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
  • Türkiye'nin Sosyoekonomik Yapısı
25
 • Kanunlar
  • 439 Sayılı MEB Öğretmen Ders Saat ve Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun
1
 • Kanunlar
  • 652 Sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar Hakkında KHK
1