2021 yılı Belediye ve Mahalli İdare Birlikleri GYS 4. Grup (Müdür, Hukuk Müşaviri)

ÖNEMLİ NOT 1: Sınav duyurusunda, mahalli idarelere dair kanunların sadece belli kısımlarından (organlar, görev ve sorumluluklar gibi) soru sorulacağı belirtilmiştir. Ancak memurlar.net'in satış paketlerinde bu şekilde bir kısıtlama yer almamaktadır. Satış paketlerinde ilgili kanunların (5393, 5302, 5216, 442 gibi) tümünden sorular yer almakta olup, yerel yönetim mevzuatı bütün olarak değerlendirilmiştir.

ÖNEMLİ NOT 2: Ortak Konular arasında yer alan "Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler" konu başlığına soru eklemesi yapılacaktır.

BELEDİYE VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ (4. GRUP)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amiri

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında 2021 yılında yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 26/09/2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından ve çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her testten 20'şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
82
 • Genel Kültür
139
 • Kanunlar
855
 • Türkçe
127
 • Yönetmelik
94
 • Toplam
1,297
 • Çıkmış sorular
65

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

 • Kanunlar
  • 442 Sayılı Köy Kanunu
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360
  • 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
  • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
20
 • Genel Kültür
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
   • Türk Anayasa Tarihi
   • Türk İdari Teşkilatı
 • Kanunlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 2 (Ödevler ve Sorumluluklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 3 (Genel Haklar)
   • KISIM - I Genel Hükümler Bölüm 4 (Yasaklar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 1 (Usul)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 2 (Şartlar)
   • KISIM - III Devlet Memurluğuna Atanma Bölüm 3 (Adaylar)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 1 (Atanma)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 4 (Memurluğun Sona Ermesi)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 6 (Özlük Dosyası)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 7 (Disiplin)
   • KISIM - IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm 8 (Görevden Uzaklaştırma)
   • KISIM-III Devlet Memurluğuna Alınma
  • Anayasa
   • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
   • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
   • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
20
 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • İlke ve İnkılaplar
 • Genel Kültür
  • Halkla İlişkiler
  • Protokol Kuralları
 • Türkçe
  • Yazım Kuralları
 • Yönetmelik
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
20